Enerji Vermek İçin Tasarlıyoruz

Nainawa 750 MW Çift Yakıtlı Basit Çevrim Enerji Santrali, Irak

  • Müşteri
  • Çalık Enerji
  • Sanayi
  • Enerji Projesi

Proje Kapsamı

• Çeşitli borulama ve mekanik sistemlerin tasarımı, çizimlerin hazırlanması, izometrik çizimler, uygulama projesi çizimleri.

• Düşük-Orta Gerilim tek hat şemalarının hazırlanması, kısa devre, topraklama, aydınlatma ve yıldırım sistem analizleri ve ilgili çizimlerin hazırlanması, zayıf akım sistemleri çizimlerinin hazırlanması. 

• Petrol & gaz sistemleri için koordinasyon ve danışmanlık.

Nainawa 750 MW Dual-Fuel Simple Cycle Power Plant
Nainawa 750 MW Dual-Fuel Simple Cycle Power Plant
Nainawa 750 MW Dual-Fuel Simple Cycle Power Plant